Vissefjärda Hembygdsförening

Stallarna

Vissefjärda var en gång i tiden kyrkby för hela socknen och Vissefjärda kyrkstallar användes vid kyrkobesöken.