Vissefjärda Hembygdsförening

Kyrkeby Bränneri

Kyrkeby Bränneri förklarades som statligt byggnadsminne den 13:e December år 2000 och utsågs till årets industriminne 2002.

 

Kyrkeby bränneri tunna

Ett ekfat fyllt av brygden från bygden

 

Thure Alfred Malmström

Thure Alfred Malmström

Kyrkeby Bryggeri grundades av kronofogden Gösta Persson någon gång under 1700-talet. Ett antal år senare, 1771, besöktes fogden av Kung Gustav III. När monopolet infördes för brännvinsbränning i Sverige 1772 och husbehovsbränningen blev förbjuden så fick Kyrkeby Bränneri i Vissefjärda fortsätta som tidigare. Det kan ha haft med det kungliga besöket att göra, men ingen vet säkert.

Anläggningen härrör till största delen från senare delen av 1800-talet, när kronolänsmannen och riksdagsmannen Thure Alfred Malmström byggde ut Kyrkeby till ett av landets största landsbygdsbrännerier.

Bryggeriet hölls i fullt bruk ända fram till 1971. Idag är anläggningen bevarad som byggnadsminne.

 

Kyrkeby Bränneri